FASTIGHETSMÄKLARNA COSTA BLANCA

Hur går det till att köpa en egen fastighet i Spanien?

 

Om ni hittar en bostad som ni vill köpa, gör ni först en reservation på plats nere i Spanien. Vid reservationen deponerar ni  vanligtvis 3.000 Euro och skriver ett köpekontakt tillsammans med säljaren. I köpekontraktet regleras köpeskillingen och tillträdesdagen. I detta läge räcker det med ert svenska pass som legitimation.

Det normala är att säljarna vill ha tillträde och slutbetalning ca 6-8 veckor efter kontraktskrivningen.

 

Tiden mellan köpekontrakt och tillträde används för att lösa allt det praktiska. Läs vidare nedan.

 

Tänk på att samtliga priser i vår prislista är utan skatter och avgifter. Räkna med att det tillkommer ca 13-14% utöver köpeskillingen. Av dessa är 10% IVA , som är den spanska byggmomsen.  De övriga 3-4% skall täcka de administrativa kostnaderna för lagfart, notarie, advokat, NIE nummer, spanskt bank konto, inkoppling av el och vatten m m. Allt detta får ni hjälp med och ingår i de 3-4%:en.

 

Driftskostnaderna för ert nya hem i Spanien är ungefär som i Sverige. Ni betalar el och vattenräkningar 4 ggr/år. Den årliga skatten är ca 150 euro för en bostad som kostar 120.000 Euro. Ni betalar även en avgift till områdets samfällighetsförening (Urbanisation), för skötsel av de gemensamma områdena och
områdets pool. Denna avgift varierar från område till område, från ca 300 till 1.000 Euro/år.

När er nya bostad står klar för inflyttning reser ni ner till Spanien igen för att signera er lagfart. Lagfarten, Escrituran på Spanska, är inskrivningen av er som ägare av fastigheten. I Spanien har alla
fastighetstyper d v s lägenhet, radhus, bungalow, parhus eller villa samma legala status, fast lagfaren egendom.  Lagfarten skrivs på hos Notarius Publicus.

 

Hur gör vi med allt det praktiska?

 

Ni kommer att få kontakt med en Svensktalande Juristfirma i Torrevieja som hjälper er med allt det praktiska för att kunna slutföra ert husköp. All denna hjälp ingår i de 4%:en ovan.

 

För att kunna teckna lagfarten behöver ni ett NIE nummer, ett spanskt identifikations nummer. Om ni inte redan har detta så kommer ni att få hjälp med att ordna det.

 

El och VA abonnemang kommer att skrivas över i era namn. Önskar ni en hemförsäkring kan ni få en offert på årspremien.

 

Ni får även hjälp med att öppna ett konto i spansk bank som ni sedan använder för att transferera pengar till och från Spanien. Till detta konto hjälper vi er att koppla betalningarna för era löpande räkningar för el, vatten, försäkring och samfällighet. Detta är smidigt, på så sätt missar ni
inte att betala era räkningar om ni inte finns på plats när räkningen kommer.

 

Vill ni ha hjälp att hyra ut er nya bostad när ni inte själva är på plats, har vi bra kontakt med Svensk uthyrningsfirma.

 

Vi har även bra kontakter med Svenska firmor på kusten som kan hjälpa er med tv, internet, byggnation, biluthyrning, golfbokning, trädgårdsskötsel, städning mm.